43544671_1839725789478428_4903724931059023872_n

同志社校友会広島県支部の総会。
準硬式野球部で広島カープの青木勇人コーチと一緒にご挨拶。
私が四年で彼が一年生で全国優勝した仲間です。

 

43544654_1839726059478401_5897369828351541248_n
司会を務めたTSSの西山穂乃加アナウンサーも後輩で、
頑張っています。